CERTYFIKOWANE KURSY PIERWSZEJ POMOCY

Certyfikowane kursy pierwszej pomocy

Emergency First Response z siedzibą w Bristolu (Wielka Brytania) jest jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych światowych organizacji, szkolących w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa. Organizacja od prawie czterdziestu lat szkoli ratowników pierwszego kontaktu i aktualnie wydaje ponad 500.000 certyfikatów rocznie.
Kursy EFR są uznawane jako profesjonalne kwalifikacje w zakresie ratownictwa przedmedycznego, honorowane przez placówki i organizacje na całym świecie, niejednokrotnie wymagane do podjęcia pracy za granicą.
Programy nauczania i wszystkie materiały szkoleniowe oparte są na amerykańskich wytycznych Heart Association i European Resuscitation Council. Oraz konsultowane przez International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). ILCOR jest międzynarodową grupą standardów reprezentujący większość największych światowych organizacji resuscytacji.
http://www.emergencyfirstresponse.com

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PRIMARY CARE EFR (4 godziny)

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kurs Primary Care EFR przygotowuje do szybkiej reakcji w stanach zagrożenia życia u osób dorosłych. W programie zawarte są standardy BLS/AED (Basic Life Support/Automated External Defibrillation), czyli podstawowe czynności ratujące życie, postępowanie z nieprzytomnym, prowadzenie czynności resuscytacyjnych i obsługa automatycznego defibrylatora.
Program szkolenia:
zasady bezpieczeństwa w ratownictwie
aspekty psychologiczne związane z niesieniem pomocy
regulacje prawne dotyczące pierwszej pomocy
profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych
organizacja i wzywanie pogotowia, numery alarmowe
ocena funkcji życiowych poszkodowanego
postępowanie z nieprzytomnym algorytm działania BLS (Basic Life Support) – podstawowe zabiegi ratujące życie
resuscytacja (reanimacja) dorosłych – CPR (CardioPulmonary Resuscitation)
użycie automatycznego defibrylatora – AED (Automatic External Defibrillation)
postępowanie we wstrząsie (anafilaktycznym, hipowolemicznym)
zapewnienie komfortu termicznego
skuteczna reakcja na masywne krwotoki, współczesne sposoby opatrywania
pierwsza pomoc w urazach kręgosłupa, głowy
Ćwiczenia:
pozycja bezpieczna (boczna-ustalona)
resuscytacja dorosłych (na fantomach, AED)

CENA KURSU: 150 zł cena kursu z certyfikatem EFR 350 zł

DODATKOWA POMOC PRZEDMEDYCZNA SECONDARY CARE EFR

Dodatkowa pomoc przedmedyczna

Program Secondary Cary EFR rozszerza umiejętności zawarte w kursie Primary Care, o postępowanie w przypadku zranień, urazów i w nagłych zachorowaniach.
Program szkolenia:
zasady bezpieczeństwa w ratownictwie
profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych
zapewnienie komfortu termicznego
skuteczna reakcja na masywne krwotoki, współczesne sposoby opatrywania
pierwsza pomoc w urazach kręgosłupa, głowy
pierwsza pomoc w urazach kończyn (złamania, pęknięcia, skręcenia, zwichnięcia)
pierwsza pomoc w urazach klatki piersiowej (złamania, żeber)
skuteczna reakcja na zatrucia drogą pokarmową (lekami, alkoholem)
postępowanie w zadławieniach osób dorosłych i dzieci
rola ratownika podczas napadu epilepsji
postępowanie w zawale serca
pierwsza pomoc podczas napadu astmy
ogólne badanie poszkodowanego po urazie (wstępne omówienie wytycznych towarzystwa ITLS – International Trauma Life Support)
Ćwiczenia:
pozycja bezpieczna (boczna-ustalona)
resuscytacja dorosłych (na fantomach, AED)
wykonywanie opatrunków
unieruchamianie kończyn przy podejrzeniu złamania
pozycja przeciwwstrząsowa

CENA KURSU: 150 zł cena kursu z certyfikatem EFR 350 zł

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA DZIECIOM i NIEMOWLĘTOM CARE FOR CHILDREN EFR

Dodatkowa pomoc przedmedyczna

Kurs Care for Children EFR stanowi rozszerzenie programów Primary and Secondary Care EFR, a może także stanowić osobne, samodzielne szkolenie. Adresowany jest do rodziców, opiekunów i osób pracujących z dziećmi.
Program szkolenia:
zasady bezpieczeństwa w ratownictwie
aspekty psychologiczne związane z niesieniem pomocy
regulacje prawne dotyczące pierwszej pomocy
profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych
organizacja i wzywanie pogotowia, numery alarmowe
ocena funkcji życiowych poszkodowanego
postępowanie z nieprzytomnym
algorytm działania BLS (Basic Life Support) – podstawowe zabiegi ratujące życie
resuscytacja (reanimacja) dzieci i niemowląt
użycie automatycznego defibrylatora – AED (Automatic External Defibrillation)
postępowanie we wstrząsie (anafilaktycznym, hipowolemicznym)
zapewnienie komfortu termicznego
skuteczna reakcja na masywne krwotoki, współczesne sposoby opatrywania
pierwsza pomoc w urazach kręgosłupa, głowy
pierwsza pomoc w urazach kończyn (złamania, pęknięcia, skręcenia, zwichnięcia)
ogólne badanie poszkodowanego po urazie (wstępne omówienie wytycznych towarzystwa ITLS – International Trauma Life Support)
Ćwiczenia:
pozycja bezpieczna (boczna-ustalona)
resuscytacja dorosłych (na fantomach)
resuscytacja dzieci i niemowląt (na fantomach)
wykonywanie opatrunków
unieruchamianie kończyn przy podejrzeniu złamania

CENA KURSU: 150 zł cena kursu z certyfikatem EFR 350 zł

PIERWSZA POMOC DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I GRUP ZORGANIZOWANYCH

Program dostosowujemy odpowiednio do grupy zawodowej a także dla osób indywidualnych. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego kursanta. Dowolne grupy, dowolna liczba godzin. Wydajemy imienne zaświadczenia na okres 3 lat.
Wiedza i pewność w każdej sytuacji.

CENA KURSU: do uzgodnienia