STERNIK MOTOROWODNY

Sternik motorowodny

UPRAWNIA DO :
- prowadzenie jachtów i skuterów bez ograniczeń w mocy po wodach śródlądowych,
- prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12m po morskich wodach wewnętrznych i do 2Mm od brzegu po wodach otwartych, w porze dziennej.
opłaty dodatkowe:
patent: 50zł
egzamin: 250zł
koszty obejmują:
szkolenie praktyczne (manewrówka)
materiały szkoleniowe
opiekę Instruktora PZMWiNW

CENA KURSU: 600 zł

LICENCJA NA HOLOWANIE NARCIARZA

Holowanie narciarza

UPRAWNIA DO:
Holowanie narciarza wodnego
Holowanie innych przedmiotów pływających
WYMAGANIA:
ukończyła 18. rok życia;
posiada co najmniej patent sternika motorowodnego;
zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
opłaty dodatkowe:
patent: 50zł
egzamin: 250zł
koszty obejmują:
szkolenie teoretyczne
materiały szkoleniowe
szkolenie praktyczne - holowanie narciarza i jazda na nartach
opiekę Instruktora PZMWiNW

CENA KURSU: 400 zł

KURS NA PATENT STERMOTORZYSTY ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

stermotorzysta zeglugi srodladowej

UPRAWNIA DO KIEROWANIA:
małym statkiem,
łodzią przewozową o napędzie mechanicznym;
WYMAGANIA
12-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym oraz złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych albo stopnia chorążego Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego Straży Granicznej oraz 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej.
Opłaty dodatkowe
egzamin 150 zł
patent 50 zł
Egzamin jest przeprowadzany przez TERENOWĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ URZĘDU ŻEGLUGI SRÓDLĄDOWEJ

CENA KURSU: 1000 zł